Co je bouřka?

Bouřka je mrak (Cumulonimbus), doprovázený blesky a hromy. Aby mohla bouřka vzniknout, musí být splněny určité podmínky.

1, Instabilita vzduchové hmoty

2, Vysoká vzdušná vlhkost

3,Vertikální pohyb vzduchové hmoty

Jakmile jsou splněny tyto podmínky, vzniká bouřka. O bouřce mluvíme jako o velmi nebezpečném jevu. Ikdyž pozorování bouřek může být pro vás velmi zajímavé, o to víc může být nebezpečné!

Konvektivní bouře není doprovázena jen blesky a hřměním ale také deštěm a nárazovým větrem, nemůžeme opomenout ani kroupy.

Blesk: jeden z nejnebezpečnějších jevů při bouřce. Nikdy nevíte kam uhodí, ikdyž největší pravděpodobnost úderu bývá na vyvýšených místech, nemusí to být vždy pravidlem! V blesku může být až několik desítek tisíc voltů, a tisíce ampérů.

Vítr: další nebezpečný jev. Bouřky bývají často doprovázeny silným nárazovým větrem, který páchá velké škody na majetku, lesních porostech a může mít svůj podíl na strátě lidských životů.

Kroupy: ne v každé bouřce se kroupy vyskytnou ale pokud ano, způsobí škody na zemědělských plochách (polích). Samozřejmě záleží na jejich intenzitě a velikosti.

Přívalový déšť: další z nebezpečných doprovodných jevů. Tento druh deště způsobí za velmi krátkou dobu hotovou katastrofu. Rychlé rozvodnění potoků, malých říček, odplaví úrodnou půdu z polí, zaplaví nízko položené prostranství, sklepy apod.

Další "druh bouří" jsou supercelární bouře a ty jsou nejničivější. Nejenže jsou co do velikosti největší ale také jsou doprovázeny velmi silnými srážkami, větry a v neposlední řadě mohou v silném srážkovém poli ukrývat tornádo. Tyto bouře se mohou občas vyskytnout i u nás.

Takto vypadají bouřky na snímku srážkového radaru. Zdroj radarového snímku:ČHMÚ

V tomto článku jsem vám chtěl nastínit jaká jsou hlavní nebezpečí při bouřce. Proto bouřky nikdy nepodceňujte ať jsou slabé, nebo silné.

Teď by někdo mohl namítnout, vždyť to ví i malé dítě!  Možná ví, ale stále každoročně umírají lidé po zásahu bleskem.

Ikdyž jejich pozorování je zajímavé a vzrušující, VŽDY DBEJTE NA VLASTNÍ BEZPEČNOST!!!
 
Mbourky

Menu

Nebezpečné počasí-Jihomoravský kraj

----------

Aktualizováno: 15 leden - 17:47 hod.

Info: Aktuálně není vydána

       

Kontakt

robes.m@email.cz

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí